Off.gjøring muntlig/muntlig Praktisk Vg1 og vg2 kl.09.00