VG2: Fagdag økonomi, engelsk, historie og filosofi, kjemi