VG3: Offentliggjøring av trekk til muntlig eksamen