Skoletilbudet

Choose Slider

TiT legger til rette for at morgendagens utøvere skal kunne kombinere idrett og skole på en best mulig måte. Det er et overordnet mål for skolen at idrettskarrieren ikke skal begrense mulighetene for utdanning og yrkesvalg.

Skolen tilbyr studiespesialisering og er opptatt av at det skal være et bredt og godt fagtilbud som dekker de fleste interessefelter. Full fordypning med realfagspoeng og spesiell studiekompetanse, er ett av flere alternativer (se fag- og timefordeling). Engelsk og økonomi er eksempler på fag der vi også tilbyr full fordypning. Det siste tilskuddet i fagtilbudet er Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Et spennende og mer praktisk rettet fag.

TiT har fokus på individuell oppfølging. Gruppestørrelsene er i mange fag mindre enn det man opplever ved andre skoler. Dette gjelder særlig matematikk, 2. fremmedspråk og de fleste programfag. Skolen har en studiekoordinator som følger opp elever som har stor aktivitet knyttet til representasjon på landslag og tilsvarende. I tillegg tilbys det fast ekstraundervisning/veiledning 2-3 ganger per uke, for i størst mulig grad å sikre gjennomføring for elever med spesielle utfordringer i enkelte fag. En treningsøkt per uke omdisponeres til skolebenken ved behov. Dette er en mulighet som elevene kan benytte seg av, men som også læreren kan oppfordre til. Elever kan pålegges av rektor å møte til ekstraundervisning i perioder.

Tid er en knapp faktor for unge utøvere. Lærerne ved TiT er bevisst på den situasjonen elevene er i. Et svært kompetent personale bidrar til et godt og effektivt læringsmiljø. Samtidig er det helt avgjørende at elevene tar ansvar og bidrar til det samme. Motivasjon for å tilegne seg studiekompetanse er et viktig kriterium for å lykkes ved TiT.


molekylVåre programområder

Språk, samfunnsfag og økonomi

VG2: Sosiologi, Internasjonal engelsk, Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Økonomistyring

VG3: Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfaglig engelsk, Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 og Økonomi og ledelse

Realfag

VG2: Matematikk R1, Fysikk 1, Kjemi 1

VG3: Matematikk R2, Fysikk 2, Kjemi 2

Fag- og timefordeling

Skolen tilbyr studiespesialisering og er opptatt av at det skal være et bredt og godt fagtilbud som dekker de fleste interessefelter. Full fordypning med realfagspoeng og spesiell studiekompetanse, er ett av flere alternativer. Klikk her for å se oversikt over fag- og timefordeling.

Skolenyheter

Våre lærere

Julia-Kleven

julia@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 95093109

Julia Kleven

Lærer
Pål-Sverre-Vilhjalmsson

pal.sverre@ttungdomsskole.no
Mobil priv.: 48118016

Pål Sverre Vilhjalmsson

Lærer

Tine Thorsteinsen

Lærer
Tine-Sørensen

tine.sorensen@ttungdomsskole.no
Mobil priv.: 93458488

Tine Sørensen

Lærer

Christine Johnsen

Lærer, klassestyrer VG1A, rådgiver utenlandsstudier
Olivier-Puertas

olivier@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 92460501

Olivier Puertas

Lærer, klassestyrer VG1B

Anne Marthe Berberg Nossek

Lærer, klassestyrer VG1C
Lise-Lauritzen-Brekke

lise@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 40478490

Lise Lauritzen Brekke

Lærer, klassestyrer VG2A

Jostein Bendiksen

Lærer, klassestyrer VG2B

Aud Marit Lia Wilcox

Lærer, klassestyrer VG2C
Lill-Ann-Junker-Gundersen

lill.ann@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 95449000

Lill Ann Junker Gundersen

Lærer, klassestyrer VG3A

Inger Judith Aks Moen

Lærer, klassestyrer VG3B
Arve-Rollag

arve@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 97693172

Arve Rollag

Lærer, klassestyrer VG3C

Galina Usik

Lærer

Elisabeth Ryen

Lærer
Håkon-Nordbø

hakon@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 97021002

Håkon Nordbø

Lærer
Bjørn-Aarrestad

bjorn@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 92019198

Bjørn Aarrestad

Lærer
Camilla-Syvertsen

camilla@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 93803968

Camilla Syvertsen

Kostholdsveileder, lærer
Kristin-Lorentzen

kristin@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 92884807

Kristin Lorentzen

Lærer

Stian Sundbø

Lærer