Søke på TiT

Søknadsfristen er i utgangspunktet satt til 1. mars.
Dersom det er ledige plasser vil det være rullerende inntak etter dette

Søk her

Inntak

Det formelle grunnlaget for inntaket finner du skolens inntaksreglement. Dette er også grunnlaget for rangering av søkere ved oversøkning. Elever som søker skolen bør ha ambisjoner og forutsetninger for å kunne utøve skolens læreplan innen toppidrettsfag godkjent av Utdanningsdirektoratet, da dette er et obligatorisk programfag ved skolen. Man bør videre ha evner og forutsetninger for å kunne hevde seg nasjonalt og internasjonalt i sin idrettsgren.

Søknadsfrist

Søknad til TiT inngår ikke i din prioritering ved evt. søknad til offentlig skole. Søknadsfristen er i utgangspunktet satt til 1. mars. Dersom det er ledige plasser vil det være rullerende inntak etter dette. Søknadsskjema for skoleåret 2018 – 2019 er tilgjengelig fra 1. januar 2018.

Økonomi

Skolepenger

For skoleåret 2018 – 2019 utgjør skolepengene kr 24.500,-.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det lovpålagte/obligatoriske skoletilbudet gis det i samarbeid med stiftelsen Utvidet toppidrettstilbud i Telemark et utvidet toppidrettstilbud. Tilbudet omfatter en helhetlig oppfølging av den enkelte eleven/utøveren gjennom flere treningstimer, trenere med spisskompetanse, samlinger/treningsleire, tilrettelegging for konkurransedeltagelse, trenings- og konkurranseplanlegging/treningsdagbøker, oppfølgingssamtaler, nødvendig transport i løpet av skoledagen, utstyrspakke, fysioterapi med mer.

Kostnader for utvidet toppidrettstilbud skoleåret 2018 – 2019:

Basketball kr. 10.500,-

Bryting kr. 15.500,-

Cheerleading kr. 15.500,-

Fotball kr. 20.500,-

Friidrett kr. 15.500,-

Håndball kr. 17.500,-

Ishockey kr. 10.500,-

Langrenn kr. 16.500,-

Mix-sport kr. 10.500,-

Sprangridning kr. 35.500,-

Sykling kr. 20.500,-

Svømming kr. 16.500,-

 iPad

Årlig iPadleie kr 1.000,- (les mer her)

 

Tilbud/aksept

Dersom du tilbys skoleplass: Som bekreftelse på at du mottar skoleplass betales et administrasjonsgebyr på kr 1.000,-. Dette er et engangsgebyr som betales kun ved første gangs inntak/registrering ved skolen og gjelder arbeid knyttet til registrering og behandling av din søknad.

Skoleskyss/Lånekassen

Elever ved TiT har de samme rettigheter til skoleskyss som elever ved offentlig videregående skole. Det samme gjelder rettigheter i Lånekassen. Her kan man i tillegg søke om ekstra lån i Lånekassen tilsvarende skolepengene.

Facebook-gruppe for søkere

Vi har en egen Facebook-gruppe for søkere. Den bruker vi til å holde deg informert gjennom søknadsprosessen. Meld deg inn i denne her.